Targinta bygger på upptäckten av ett unikt målprotein för behandling av aggressiv cancer

Om Targinta

Targinta utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer. Produktportföljen är baserad på den egna upptäckten av en unik och patentskyddad målmolekyl, integrin α10β1, som selektivt uttrycks vid aggressiv cancer, såsom trippelnegativ bröstcancer och glioblastom, båda med mycket stort medicinskt behov.

Targinta har på kort tid vuxit fram som ett av nordens ledande företag inom ADC fältet, ett område som vuxit mycket snabbt de senaste åren med flera marknadsgodkännanden. Med nyskapande läkemedelskandidater mot en ny målmolekyl inom ett hett område är Targintas målsättning att ingå partnerskap för att accelerera utvecklingen av bolagets nya cancerbehandlingar, genom klinisk utveckling och till patienter.

Målsökande antikroppar får allt större betydelse för behandling av cancer. De verkar med högre selektivitet jämfört med kemoterapier och har därmed potential att ge bättre effekt med färre biverkningar. Målsökande onkologiantikroppar kan delas in i två huvudgrupper. Den första gruppen består av monoklonala antikroppar som verkar antingen genom att blockera funktioner som är viktiga för cancercellernas överlevnad, eller genom att flagga cancercellerna för det ständigt vakande immunsystemet. Idag marknadsförs ett 30-tal monoklonala cancerantikroppar för olika indikationer som lymfom och bröstcancer. Marknadens totala värde förväntas uppgå till 70 miljarder US-dollar år 2025. Den andra gruppen av tumör-riktade antikroppar är de så kallade konjugerade antikropparna, eller ADCer (antibody-drug conjugates). ADCer är alltså monoklonala antikroppar beväpnade med kraftfulla toxiner. Antikropparna används som bärare för dessa toxiner och ser till att de selektivt levereras till cancercellerna men inte till andra delar av kroppen. ADCs har ofta starkare effekter och kan också tolereras bättre än kemoterapier. ADC-tekniken har utvecklats enormt under de senaste åren och lett till flera marknadsgodkännanden. Det totala värdet på ADC-marknaden förväntas öka till 20 miljarder US dollar fram till 2028.

Historia

Targinta grundades baserat på den interna upptäckten av det unika cellyteproteinet, integrin α10β1, som uttrycks starkt i trippelnegativ bröstcancer (TNBC) och glioblastom, men med lågt uttryck i normala vävnader, förutom på broskceller.

Nytt i media

Ledning och styrelse

Ledning

Övriga ledande befattningshavare är Evy Lundgren-Åkerlund, CSO, Thomas Areschoug, CBO och Gunnar Telhammar, CFO.

Styrelse

Affärsutveckling

Targintas affärsidé är utveckla nyskapande cancerläkemedel riktade mot målmolekyler som överuttrycks vid cancer. Läkemedelskandidaterna utvecklas till en punkt där de kan tillskrivas en signifikant värdeökning, följt av partnerskap eller licensavtal. Målsättningen är att ingå partnerskap så tidigt som möjligt, gärna redan under preklinisk utvecklingsfas, för att accelerera utvecklingen av Bolagets produkter och så snabbt som möjligt nå patienter och marknad.  

Med nyskapande läkemedelskandidater inom ett hett område baserat på ett unikt patentskyddat cancertarget ser Targinta goda möjligheter att ingå tidiga och avgörande partnerskap. 

Kontakt: Thomas Areschoug, CBO, thomas.areschoug@targinta.se

Kommande event

2022-09-14
BioStock Life Science Summit
2022-09-28
2022-09-29
Nordic Life Science Days, Malmö
2022-10-24
2022-10-26
Bio Europe, Leipzig

Investment highlights

 • Unikt target med omfattande IP-skydd
  Egenupptäckt och patentskyddad målmolekyl, integrin α10β1, som är starkt uttryckt i aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Unik patentportfölj som skyddar både produkter och target. Target-patentet innebär att Bolaget har exklusiva globala rättigheter för utveckling av cancerantikroppar mot integrin α10β1.
 • Välpositionerade läkemedelskandidater och affärsmodell med möjlighet till tidig värdeutveckling
  Med nyskapande läkemedelskandidater inom det heta ADC-området riktade mot ett unikt target ser Targinta goda möjligheter att ingå tidiga och avgörande partnerskap.
 • Angelägna behandlingsmöjligheter och stor marknadspotential
  Stort medicinskt behov innebär att det finns ett stort behov för nya behandlingar och Bolagets primära målmarknader uppskattas 2027 tillsammans värderas till uppemot USD 3,5 miljarder.
 • Stark ledning med erfarenhet av framgångsrik affärsutveckling
  Erfaren ledning och styrelse med omfattande expertis inom onkologisk läkemedelsutveckling och visad förmåga att ingå avgörande avtal. Vd Per Norlén har bl.a. haft en ledande roll för en utlicensiering på USD 695 miljoner med Johnson & Johnson (2015). Inom styrelsen har bland annat Maarten de Château ingått avtal med Bristol-Myers Squibb (2016) till ett totalt värde om mer än USD 500 miljoner.

Presentationer

Vår senaste företagspresentation

Presentation på Aktiespararnas Småbolagsdagarna 2022 i Stockholm

2022-06-15

Lyssna till vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni och berättar mer om bolagets läkemedelskandidater och den planerade börsnoteringen.

Tidigare presentationer

Karriär

Vi är alltid intresserade av spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens till vårt team.

När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke enligt vår integritetspolicy. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Office space with laptop on a table

Om du vill komma i kontakt med Targinta är du välkommen att skicka ett mejl

TARGINTA AB

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

+46 46 275 65 00
info@targinta.se

BESÖKSADRESS

Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden

POSTADRESS

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

Copyright © Targinta AB