2022-06-02

Targinta anlitar Abzena för produktion av TARG9 och TARG10

Onkologibolaget Targinta, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), har tecknat avtal med Abzena Ltd., en ledande global kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) som tillhandahåller integrerad forskning, utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel och antikroppskonjugat (ADCer), för initial produktion av läkemedelskandidaterna TARG9 och TARG10 som utvecklas för behandling av aggressiv cancer.

Targinta har inlett ett samarbete med Abzena för initial produktion av sina läkemedelskandidater. Abzena kommer att utföra CMC (chemistry manufacturing and control) -aktiviteter, som inledande produktion med cellinjeutveckling, för både Targintas ADC-antikropp TARG9 och för den funktionsblockerande antikroppen TARG10.

"Abzena är mycket glada över att samarbeta med Targinta, ett ledande nordiskt ADC-bolag som skapar nya lösningar för cancerpatienter. Vårt stöd omfattar design av ADC-läkemedel samt preklinisk och klinisk tillverkning av biokonjugat och antikroppar. Jag är mycket glad över att Abzena kan medverka till Targintas framsteg och samarbeta på vägen mot klinisk utveckling", kommenterade Jonathan Goldman, vd på Abzena.

"Abzena är en ledande aktör inom ADC-fältet och det nyligen undertecknade CMC-samarbetet utgör en utvidgning av ett långvarigt och mycket positivt forskningssamarbete mellan våra företag. Abzena har varit avgörande för framtagandet av Targintas läkemedelskandidater TARG9 och TARG10 och vi har särskilt uppskattat Abzenas exceptionella effektivitet och deras lyhördhet för våra behov, säger Per Norlén, vd för Targinta.

Targinta utvecklar tumörriktade antikroppar och ADCer mot sitt unika och patentskyddade target integrin α10β1 som överuttrycks i vissa aggressiva cancerformer. Produktionsstarten av läkemedelskandidaterna är en viktig milstolpe för bolaget och ger möjlighet att starta kliniska prövningar på cancerpatienter under andra halvåret 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046-275 65 00

Om Abzena Ltd.
Abzena tillhandahåller den mest kompletta uppsättningen lösningar från integrerad tidig forskning till biofarmaceutisk läkemedelsutveckling och tillverkning, och upprätthåller anläggningar i USA och Storbritannien. Abzena ägs av Welsh, Carson, Anderson & Stowe, en av världens ledande private equity-investerare. För mer information, se www.abzena.com

Om Targinta AB
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad integrin α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB