Målsökande antikroppar för behandling av aggressiv cancer

Presentation på Aktiespararnas Småbolagsdagarna 2022 i Stockholm

Lyssna till vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni och berättar mer om bolagets läkemedelskandidater och den planerade börsnoteringen.

Alla presentationer

Affärsidé och strategi

Targinta utvecklar målsökande antikroppar för behandling av aggressiva och livshotande cancerformer där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva behandlingar fortfarande saknas. Bolagets antikroppskandidater är specifikt riktade mot det patentskyddade målproteinet integrin α10β1, för behandling av bland annat hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Bolagets strategi är att utveckla läkemedelskandidaterna internt fram till preklinisk Proof of Concept följt av partnerskap för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.

Läs mer om vår forskning
Illustration of brain tumor
Pipeline symbol
Anti body symbol
Cancer cell symbol
Patent document symbol

Pipeline

Targintas utveckling inriktar sig på aggressiva solida cancerformer med fokus på glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Läs mer >

toxinBeväpnade antikroppar

Targinta utvecklar två typer av målsökande och behandlande antikroppar: Funktionsblockerande antikroppar samt ADC (Antibody-drug conjugate)
där ett cellgift är kopplat till antikroppen.

Läs mer >

ny behandlings-strategi

Aggressiv cancer är ett stort medicinskt problem som fortfarande saknar effektiv behandling. Targintas målmolekyl på cancerceller, integrin α10β1, möjliggör en ny behandlingsstrategi.

Läs mer >

publikationer

Targintas vetenskapliga publikationer

Läs mer >

Partnerskapsstrategi
- Riktad cancer­­behandling

Strategin är att bygga ett starkt pre­kliniskt datapaket inklusive biodistribution- och toxikologistudier av en antikroppskandidat för behandling av aggressiva cancerformer för att möjliggöra partnerskap för klinisk utveckling och kommersialisering.
Under de senaste åren har en stor andel licensaffärer inom onkologi ägt rum i preklinisk fas.

Targinta strävar efter att utveckla First-in-Class antikroppsbaserade cancer­behandling riktade mot integrin α10β1.

Lab personnel examine test tube with specimen
Samples in a lab

Targinta AB, ett dotterbolag till Xintela AB (publ)

Forskningen som har lett fram till Targintas onkologisatsning startade i Xintela AB. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela som är noterat på First North Stockholm.

Copyright © Targinta AB