2022-04-05

Targinta utser ADC-antikroppen TARG9 till ny läkemedelskandidat

Onkologibolaget Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), meddelar idag val av läkemedelskandidaten TARG9, en konjugerad antikropp, eller ADC (antibody-drug conjugate), riktad mot cancermarkören integrin α10β1. Därmed inleds nu preklinisk utveckling för läkemedelskandidaten som i första hand utvecklas mot trippelnegativ bröstcancer och glioblastom.

TARG9 består av en integrin α10-antikropp kopplad till ett kraftfullt toxin som har celldödande effekt mot cancer. Läkemedelskandidaten är skapad med den nya generationens teknologi för toxinkonjugering. Denna s.k. ADC-teknologi bygger på ett mer kraftfullt toxin som sitter fast förankrade på antikroppen så länge den befinner sig i blodbanan. Toxinet frigörs först när TARG9 tas upp i cancerceller som uttrycker integrin α10β1. Då cancermarkören är obefintligt eller mycket sparsamt uttryckt i normal vävnad, blir den celldödande effekten selektiv för cancer som trippelnegativ bröstcancer och den aggressiva hjärncancern glioblastom. TARG9 väljs efter omfattande utvärdering, bland annat med hjälp av Vinnova-anslag, som bekräftar utmärkta egenskaper för framgångsrik läkemedelsutveckling. Läkemedelskandidaten går nu in i preklinisk utvecklingsfas.

“Valet av TARG9 som bolagets första toxinbeväpnade läkemedelskandidat är en avgörande milstolpe och etablerar Targinta som en ledande nordisk aktör inom det heta ADC-fältet. Med en nyskapande kandidat mot ett nytt cancer-target och med ett unikt patentskydd kring både produkt och målmolekyl är vår målsättning att ingå avgörande partnerskap tidigt och att accelerera utvecklingen av TARG9 och på så sätt bidra till nya och bättre behandlingsmöjligheter för cancerpatienter”, säger Targintas vd Per Norlén.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046 275 65 00

Om Targinta
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas för behandling av artros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB