2022-04-08

Targinta presenterar nya prekliniska data för TARG10 vid AACR Annual Meeting

Onkologibolaget Targinta, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), presenterar nya prekliniska data för TARG10 vid AACR Annual Meeting (8-13 april) i en poster med titeln "The integrin α10β1 antibody TARG10 reduces tumor growth and metastasis of triple-negative breast cancer".

Targinta utvecklar målsökande antikroppar och ADCer mot den unika och patentskyddade cancermarkören integrin α10β1, en receptor som låter celler vidhäfta till omgivande vävnad och som har visat sig vara viktig för cancercellers tillväxt, delning och spridning. Receptorn överuttrycks kraftfullt vid trippelnegativ bröstcancer (TNBC), men ytterst sparsamt i normal vävnad.

De nya data som presenteras vid AACR inkluderar receptoruttryck i olika bröstcancer-cellinjer med positiv korrelation till cancercellernas aggressivitet. Vidare har det visats att integrin α10-antikroppen TARG10 minskar vidhäftning, migration och delning av TNBC-celler i cellkultur. Denna effekt var associerad med en nära total hämning av metastasering i en cancermodell för TNBC. Dessutom presenteras prekliniska data avseende produktens farmaceutiska och farmakokinetiska egenskaper som bekräftar utmärkta utvecklingsattribut inklusive god stabilitet, låg immunogenicitet och en lång terminal halveringstid.

"Våra nya data med TARG10 ger starkt stöd för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling och visar dess potential att bli en ny framtida behandling för patienter med trippelnegativ bröstcancer. De observerade effekterna på metastasering är verkligt imponerande och bekräftar både verkningsmekanismen för TARG10 och betydelsen av vår unika cancermarkör integrin α10β1", säger Per Norlén, vd på Targinta.

De nya resultaten presenteras av Dr Katarzyna Masoumi, Assoc. Prof & Project Director på Targinta AB, kl. 16:00 CEST (9 a.m. CDT) den 12 april 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046 275 65 00

Om Targinta

Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas för behandling av artros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB