2022-09-22

Targinta utser Peter Ekolind till tillförordnad vd

Targintas styrelse har utsett Peter Ekolind till tillförordnad vd, med start från 1 oktober 2022 och som ett deltidsuppdrag, med anledning av Per Norléns avgång som vd.

Peter Ekolind har mer än 30 års erfarenhet från operativa och strategiska befattningar på ledningsnivå inom läkemedels- och medicinteknikbranschen, från multiinternationella företag till små utvecklingsbolag. Tidigare erfarenheter utgörs bland annat av olika befattningar som vd, affärsområdeschef och COO. Peter har goda kunskaper inom produktutveckling, försäljning, marknadsföring, kapitalisering, preklinisk utveckling och GMP-tillverkning. De senaste två åren har Peter arbetat som COO i Xintela.

”Det känns naturligt för mig att leda Targinta fram tills det finns en långsiktig lösning på plats. Jag känner väl till bolaget och det finns ett kompetent team som arbetar med att utveckla bolaget och dess produkter”, säger Peter Ekolind.

”Med sin breda erfarenhet och kännedom om bolaget kommer Peter Ekolind att ha goda förutsättningar att driva bolaget vidare framåt i utvecklingsarbetet”, säger Greg Batcheller styrelseordförande i Targinta.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Greg Batcheller, styrelseordförande Targinta AB
E-post: greg@xintela.se
Tel: 046 275 65 00

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB