2022-06-08

Targinta beviljas patent i Japan

Onkologibolaget Targinta, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), meddelar att det japanska patentverket (JPO) har beviljat ett patent som omfattar behandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS) med antikroppar riktade mot integrin α10β1. Patentet stärker ytterligare Targintas immaterialrättsliga täckning för läkemedelskandidaterna TARG9 och TARG10.

Targintas patentfamilj med titeln "Detection and treatment of malignant tumours in the CNS" omfattar beviljade patent i USA, Europa och Australien och har nu efter JPO:s godkännande skydd på en stor del av nyckelmarknaderna. Det japanska patentet skyddar antikroppsläkemedel riktade mot integrin α10β1 för behandling av CNS-tumörer såsom glioblastom fram till 2036, vilket säkerställer marknadsexklusivitet för Targintas ledande läkemedelskandidater TARG9 och TARG10.

"Vi är mycket nöjda med godkännandet i Japan som tillsammans med tidigare godkännanden i USA, Europa och Australien skyddar vår pipeline under många år framöver. Med ett unikt target överuttryckt i flera aggressiva cancerformer och ett gediget patentskydd står Targinta mycket starkt och vi ser stor potential att ingå tidiga partnerskap för att ytterligare accelerera utvecklingen av våra nya cancerläkemedel”, säger Targintas vd Per Norlén.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, vd Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Tel: 046-275 65 00

Om Targinta AB
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer

Targinta beviljas patent i Japan


Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB