Evy

Lundgren-Åkerlund

Verkställande direktör och Forskningschef

Född
1957
Lundgren-Åkerlund

Utbildning

Doktor i medicinsk vetenskap, docent.

Erfarenhet

Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB och var vd och forskningschef mellan åren 2000–2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincu­bator/Lund Life Science Incubator 2008–2012.

Pågående uppdrag

Vd i Xintela AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot Xintela AB.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller av större aktieägare.

övriga i Styrelse och ledning

Copyright © Targinta AB