2022-11-24

Targinta planerar för klinisk fas 0 studie

Targintas styrelse har beslutat att fokusera utvecklingsarbetet av bolagets terapeutiska antikroppar på en så kallad klinisk fas 0 studie (mikrodoseringstudie) i cancerpatienter. Syftet med den kliniska fas 0 studien är att med en mycket låg dos av märkta antikroppar visa att de söker sig till tumören och på så sätt validera Targintas patentskyddade målmolekyl integrin α10β1 och bolagets antikroppar för riktad cancerterapi. Targinta utvärderar olika finansieringsalternativ för att genomföra utvecklingsplanen genom kliniska fas 0 studier och har beslutat att skjuta upp planerna på en börsnotering på grund av exceptionellt svåra marknadsförhållanden.

Targinta utvecklar antikroppsterapier riktade till målmolekylen integrin α10β1 för behandling av aggressiv cancer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Baserat på prekliniska studier har Targinta utsett två läkemedelskandidater; TARG10, en funktionsblockerande antikropp som effektivt hämmar metastasering av cancerceller samt TARG9, en så kallade Antibody-Drug Conjugate (ADC) som är bärare av ett kraftfullt toxin och som effektivt avdödar cancerceller.

”Genom fas 0 studien kan vi på ett relativt snabbt och kostnadseffektivt sätt visa att vårt behandlingskoncept fungerar vilket minskar risken vid fortsatt klinisk utveckling och ökar värdet av projektet samt ökar attraktionskraften för möjliga samarbetspartners och licenstagare. Vårt mål är att om ca två år, efter genomförd fas 0 studie, utlicensiera Targintas läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering”, säger Targintas tillförordnade vd Peter Ekolind.

Targintas moderbolag, Xintela AB, har tidigare kommunicerat planen att Targinta ska knoppas av och därefter börsnoteras och har ett bemyndigande från årsstämman i maj 2022 att genomföra transaktionerna. Med den nuvarande exceptionellt svåra finansmarknaden och därav stora svårigheter att finansiera bolag i ett tidigt skedeutvecklingsskede genom en börsnotering, arbetar Targintas styrelse och ledning på andra finansieringsalternativ för Targintas utvecklingsplan och kliniska fas 0-studier.

"IPO-marknaden är i praktiken vilande för tillfället och det är under dessa omständigheter inte längre ett bra alternativ för Targinta och dess aktieägare att fortsätta arbeta mot en börsnotering, även om det fortfarande är en möjlighet på längre sikt. Targinta är idag ett helt självständigt bolag och vi är långt framme i våra planer och diskussioner för fortsatt finansieringen av Targintas viktiga utvecklingsarbete", säger Targintas ordförande Greg Batcheller.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Ekolind, tillförordnad vd
E-mail: peter.ekolind@targinta.se
Tel: 046 275 65 00

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB