Maarten de

Château

Styrelseledamot

Född
1963
Château

Utbildning

Läkarexamen och doktorsexamen från Lunds universitet.

Erfarenhet

Har bred erfarenhet från arbete inom läkemedelsbranschen. Marteen har arbetat som finansiell analytikeravseende bioteknik och läkemedel på Aragon Fondkommission och Swedbank Markets, som medicinsk rådgivare vid Sanofi Inventis och som medicinsk direktör vid Biovitrum/Sobi. Därutöver har han grundat och varit VD i Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals.

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Atrogi AB. Styrelseledamot i Xintela AB, Beactica Therapeutics AB, Cavis Technologies AB,Cordivest AB, Chateau Holding AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm BiotechAB och Amarna Holding BV. VD i Sixera Pharma AB, Cordivest AB, BuzzardPharmaceuticals AB och MetaCurUm Biotech AB. Styrelsesuppleant i SaareConsulting AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i OxTheraAB, Addbio AB, Gesynta Pharma AB, Evident Life Försäkring AB.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

övriga i Styrelse och ledning

Copyright © Targinta AB