2022-09-01

Targinta presenterar positiva prekliniska data för ADC-antikroppen TARG9

Onkologibolaget Targinta, ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ), presenterar nya prekliniska data för den toxinbeväpnade antikroppen TARG9 vid 2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit, Boston, den 1 september 2022 kl 17.00.

Targinta utvecklar tumörriktade och toxinbeväpnade antikroppar, så kallade ADCer, mot den unika och patentskyddade målmolekylen integrin α10β1. Denna så kallade adhesionsreceptor uttrycks starkt i vissa aggressiva cancerformer som glioblastom, men inte alls i de flesta normala vävnader, vilket gör den till en attraktiv målmolekyl för ADC-utveckling.

TARG9 tillhör den nya generationens ADCer, beväpnad med ett mycket potent cytotoxin. ADC-konceptet bygger på en tumör-riktad antikropp som selektivt levererar cytotoxinet till cancerceller och avdödar dessa, medan normal vävnad skonas. De nya data som presenterades vid 2nd Integrin-Targeted Drug Development Summit i Boston inkluderar stark och specifik bindning av TARG9 till integrin α10β1. Vidare har visats att TARG9 internaliseras snabbt och ger upphov till celldöd i glioblastomceller som uttrycker integrin α10β1, samt att detta sker redan vid låga pikomolära koncentrationer. Och, dessutom, att TARG9 i singeldos effektivt och långvarigt, mer än två månader, hämmade tumörtillväxt i en preklinisk modell för glioblastom.

"De observerade effekterna på tumörtillväxt är verkligen imponerande och ger starkt stöd för den fortsatta utvecklingen av TARG9", säger Per Norlén, vd för Targinta.

För ytterligare information kontakta:
Per Norlén, VD Targinta AB
E-post: per.norlen@targinta.se
Telefon: +46 46 275 65 00

Om Targinta

Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB