Targinta bygger på upptäckten av ett unikt målprotein för behandling av aggressiv cancer

Om Targinta

Targinta utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar och ADCer mot aggressiv cancer. Produktportföljen är baserad på den egna upptäckten av en unik och patentskyddad målmolekyl, integrin α10β1, som selektivt uttrycks vid aggressiv cancer, såsom trippelnegativ bröstcancer och glioblastom, båda med mycket stort medicinskt behov.

Targinta har byggt en stark position inom ADC fältet, ett område som vuxit mycket snabbt de senaste åren med flera marknadsgodkännanden. Med nyskapande läkemedelskandidater mot en ny målmolekyl inom ett hett område är Targintas målsättning att ingå partnerskap för att accelerera utvecklingen av bolagets nya cancerbehandlingar, genom klinisk utveckling och till patienter
 
Målsökande antikroppar får allt större betydelse för behandling av cancer. De verkar med högre selektivitet jämfört med kemoterapier och har därmed potential att ge bättre effekt med färre biverkningar.  Målsökande onkologiantikroppar kan delas in i två huvudgrupper. Den första gruppen består av monoklonala antikroppar som verkar antingen genom att blockera funktioner som är viktiga för cancercellernas överlevnad, eller genom att flagga cancercellerna för det ständigt vakande immunsystemet. Idag marknadsförs ett 30-tal monoklonala cancerantikroppar för olika indikationer som lymfom och bröstcancer. Marknadens totala värde förväntas uppgå till 70 miljarder US-dollar år 2025. Den andra gruppen av tumör-riktade antikroppar är de så kallade konjugerade antikropparna, eller ADCer (antibody-drug conjugates). ADCer är alltså monoklonala antikroppar beväpnade med kraftfulla toxiner. Antikropparna används som bärare för dessa toxiner och ser till att de selektivt levereras till cancercellerna men inte till andra delar av kroppen. ADCs har ofta starkare effekter och kan också tolereras bättre än kemoterapier. ADC-tekniken har utvecklats enormt under de senaste åren och lett till flera marknadsgodkännanden. Det totala värdet på ADC-marknaden förväntas öka till 20 miljarder US dollar fram till 2028.

Historia

Targinta grundades baserat på den interna upptäckten av det unika cellyteproteinet, integrin α10β1, som uttrycks starkt i trippelnegativ bröstcancer (TNBC) och glioblastom, men med lågt uttryck i normala vävnader, förutom på broskceller.

Test tubes in laboratory

Nyheter

Ledning och styrelse

Ledning

Övriga ledande befattningshavare är Gunnar Telhammar, CFO.

Styrelse

Affärsutveckling

Targintas affärsidé är att utveckla nyskapande cancerläkemedel riktade mot specifika målmolekyler som uttrycks vid invasiv och svårbehandlad cancer.

Läkemedelskandidaterna utvecklas till en punkt där de kan tillskrivas en signifikant värdeökning, följt av partnerskap eller licensavtal. Målsättningen är att ingå partnerskap så tidigt som möjligt, gärna redan under preklinisk utvecklingsfas, för att accelerera utvecklingen av Bolagets produkter och så snabbt som möjligt nå patienter och marknad.

Med nyskapande läkemedelskandidater inom ett hett område baserat på ett unikt patentskyddat cancertarget ser Targinta goda möjligheter att ingå tidiga och avgörande partnerskap.

Kommande event

För närvarande har vi inga event planerade.

Att investera i Targinta

1

Vi har ett unikt och patent-skyddat läkemedels-target

Bolaget grundades på upptäckten av en unik målmolekyl, integrin α10β1, som uttrycks på solida aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer men knappast alls i normal vävnad. Upptäckten har möjliggjort ett mycket starkt patentskydd, där Targinta kan hindra andra företag från att utveckla liknande produkter. Baserat på detta har Targinta byggt en pipeline med nyskapande antikroppar och ADC:er riktade mot Integrin α10β1.

2

Vi är väl positionerade inom det heta ADC-fältet

Toxinbeväpnade antikroppar, ADCer, är ett fält som har gjort betydande framsteg och sett flera marknadsgodkännande under de senaste åren. Som ett resultat konkurrerar läkemedelsföretag i att bygga sina ADC-portföljer. Antalet prekliniska och tidiga kliniska ADC-affärer har fyrdubblats under de senaste 15 åren och det totala värdet på ADC-marknaden förväntas uppgå till USD 33 miljarder år 2030. Targintas ADC-kandidat TARG9 utnyttjar till fullo fördelarna med den nya generationens ADC-teknik som möjliggör selektiv leverans av mycket potenta toxiner till tumörceller.

Läs BioStocks artikel om ADC-fältet.

3

Vi har stor potential för tidiga partnerskapsavtal

Targinta siktar på att ingå viktiga partnerskap för att påskynda utvecklingen av bolagets nya cancerbehandlingar. Med omfattande patentskydd av en unik målmolekyl och välpositionerade läkemedelskandidater i ett hett område där många kommeriella avtal görs i preklinisk fas, ser Targinta stor potential att ingå tidiga partnerskap för sina produkter.

Presentationer

Vår senaste företagspresentation

Presentation på BioStock Investor Meeting

2023-03-22

Lyssna till Evy Lundgren-Åkerlund, vd för moderbolaget Xintela och CSO i Targinta, presentera Xintela och Targinta på BioStock Investor Meeting (engelska) den 16 mars 2023. Targinta presentationen startar vid 08:41 min.

Tidigare presentationer

Karriär

Vi är alltid intresserade av spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens till vårt team.

När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke enligt vår integritetspolicy. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Laboratory environment
Office space with laptop on a table

Om du vill komma i kontakt med Targinta är du välkommen att skicka ett mejl

TARGINTA AB

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

+46 46 275 65 00
info@targinta.se

BESÖKSADRESS

Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden

POSTADRESS

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

Copyright © Targinta AB