Targinta bygger på upptäckten av ett unikt målprotein för behandling av aggressiv cancer

Targintas historia

Targinta är resultatet av en upptäckt som gjordes av Xintelas forskarteam inom ramen för deras studier av stamcellsmarkören integrin α10(β1). Man kunde visa att integrinen finns uttryckt i höga nivåer på cancerceller i vissa mycket aggressiva cancerformer, som hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Dessutom visades att integrinen var avgörande för cancercellernas funktion och i synnerhet för deras förmåga att sprida sig i kroppen. För att ge cancerprojektet bästa möjlighet att utvecklas bildades Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB.

Targinta utvärderar både funktionshämmande och cellgiftskonjugerade antikroppar riktade mot integrin α10. Bland annat har minskad tumörtillväxt påvisats i både glioblastom och TNBC. Parallellt undersöks antikropparnas effekt även på andra aggressiva cancerformer. Prekliniska studier pågår för att välja antikroppskandidat och förbereda för kliniska studier.

Nytt i media

Ledning och styrelse

Ledning

Övriga ledande befattningshavare är Evy Lundgren-Åkerlund, CSO, Thomas Areschoug, CBO och Gunnar Telhammar, CFO.

Styrelse

Presentationer

Vår senaste företagspresentation

Presentation på Aktiespararnas Småbolagsdagarna 2022 i Stockholm

2022-06-15

Lyssna till vd Per Norlén när han presenterar bolaget på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna i Stockholm den 14 juni och berättar mer om bolagets läkemedelskandidater och den planerade börsnoteringen.

Tidigare presentationer

Karriär

Vi är alltid intresserade av spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens till vårt team.

När du skickar in ditt CV till oss ger du samtidigt ditt samtycke enligt vår integritetspolicy. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Office space with laptop on a table

Om du vill komma i kontakt med Targinta är du välkommen att skicka ett mejl

TARGINTA AB

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

+46 46 275 65 00
info@targinta.se

BESÖKSADRESS

Scheeletorget 1
223 81 Lund, Sweden

POSTADRESS

Medicon Village
223 81 Lund, Sweden

Copyright © Targinta AB