2021-05-04

Targinta rekryterar Per Norlén som VD

Lund, Sverige, den 4 maj 2021 – Xintela meddelar idag att Per Norlén har rekryterats som VD för Xintelas helägda dotterbolag Targinta inom onkologi. Han tillträder 1 september 2021. Per Norlén kommer även ha rollen som Xintelas Chief Medical Officer (CMO/Medicinsk Chef) från 1 juli 2021. Rekryteringen är ett viktigt steg i processen med att knoppa av Targinta som ett fristående bolag.

- Med Per Norlén får Targinta en VD som kombinerar ett starkt ledarskap med lång erfarenhet från läkemedelsutveckling med fokus på tidig utvecklingsfas. Med sin tidigare erfarenhet från utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer har Per den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla Targinta till ett starkt bolag i framkant vad gäller utveckling av nya cancerterapier och därigenom skapa värde för patienter, aktieägare och alla andra intressenter, säger Xintelas och Targintas ordförande Greg Batcheller.  

Per Norlén är specialistläkare i klinisk farmakologi, med långvarig forskningserfarenhet och 20 års erfarenhet från kliniskt läkemedelsutvecklingsarbete, det senare med fokus på utveckling av läkemedelskandidater i tidigt skede. Han kommer närmast från rollen som VD för Alligator Bioscience AB där han även har varit CMO. Utöver rollen som VD för Targinta kommer Per Norlén även vara CMO för både Xintela och Targinta och ersätter därmed Sven Kili i den rollen.

- Det är med stor glädje jag tar mig an uppdraget att leda och utveckla Targinta. Bolagets antikroppskandidater för behandling av cancer riktar sig mot ett unikt målprotein, integrin α10β1 , som identifierats och utvärderats genom omfattande forskningsinsatser inom Xintela och Targinta. Målproteinet överuttrycks vid flera olika aggressiva cancerformer, däribland glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Riktade integrin α10β1-antikroppar erbjuder nu en helt ny angreppspunkt mot cancer och kan förväntas hindra både tillväxt och spridning. Målproteinet uttrycks även på stamceller vilket är grunden för Xintelas selektion av stamceller och satsning på stamcellsbehandlingar för bland annat ledsjukdomen artros. Det är en förmån att få medverka till den kliniska utvecklingen av dessa produkter och till möjligheten att etablera verkligt nyskapande behandlingar, säger Per Norlén.  

Xintela har tidigare meddelat målsättningen att Targinta ska bli ett självständigt och självfinansierat bolag under 2021. Rekryteringen av Per Norlén är ett viktigt steg i den processen. Evy Lundgren-Åkerlund, Targintas nuvarande VD, kommer ha rollen som Chief Scientific Officer i bolaget.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj, 2021 kl. 08:55 CET.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM®) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB