2021-03-12

Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastomstudie

Lund, Sverige, 12 mars 2021 – Xintela meddelar att resultaten från bolagets prekliniska glioblastomstudie med funktionsblockerande antikroppar idag har publicerats i den välrenomerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers. Publikationen visar bland annat att antikroppar riktade mot bolagets målmolekyl integrin α10β1 signifikant minskar tillväxt av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom i en djurmodell.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva hjärntumörformen hos vuxna och det finns ett mycket stort behov av nya och bättre behandlingsmetoder. I den publicerade artikeln demonstreras att funktionsblockerande antikroppar riktade mot målmolekylen integrin α10β1 signifikant minskar tumörvolymen av glioblastomtumörer i en djurmodell samt att antikropparna hämmar glioblastomcellers tillväxt, överlevnad och migration (rörelse). Arbetet har utförts i samarbete med IVRS (In Vivo Research Services) i Lund. Resultaten visar att Xintelas riktade antikroppar är en lovande ny strategi för behandling av glioblastom. Xintela har godkända patent som skyddar integrin α10β1-antikroppar för behandling av CNS-tumörer inklusive glioblastom.

–Det är mycket positivt att våra antikroppsresultat nu har publicerats i Cancers, som är en ledande  internationell vetenskaplig tidskrift inom onkologi. Det är en viktig milstolpe för vårt onkologiprojekt i utvecklingen av en First-in-Class terapi för glioblastom och andra aggressiva tumörer samt för våra diskussioner med möjliga investerare och samarbetspartners, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Publikationen:

Integrin α10-Antibodies Reduce Glioblastoma Tumor Growth and Cell Migration. Katarzyna Chmielarska Masoumi, Xiaoli Huang, Wondossen Sime, Anna Mirkov, Matilda Munksgaard Thorén, Ramin Massoumi and Evy Lundgren-Åkerlund. Cancers 2021, 13, 1184. https://doi.org/10.3390/cancers13051184

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021. kl. 15:30 CET.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEM®) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Nytt i media om vår forskning och andra framsteg

Copyright © Targinta AB