Karin

Wingstrand

Styrelseledamot

Född
1957
Wingstrand

Utbildning

Apotekarexamen från Uppsala universitet.

Erfarenhet

Rådgivare inom Life Science-industrin. Har tidiga­re varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl som global chef för AstraZenecas farmaceutiska och analytis­ka forskning och utveckling.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i T-bolaget Aktiebolag, Xbrane Biopharma AB, Histolab Products AB, Winkon Holding AB och Integrum AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Swecure AB, Adenovir Pharma AB och Aqilion AB samt styrelseordförande i Mevia AB.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

övriga i Styrelse och ledning

Copyright © Targinta AB